ул. Киро Крстевски Платник бр.18 * Скопје

тел. 02 3237 456 / 3290 109

Стоматолошката ординација „ДИЛЕВСКИ“ е лоцирана во централното градско подрачје на Скопје, ул. Киро Крстевски Платник бр. 18, - спроти Средно уметничко училиште.

ЗАКАЖЕТЕ ТЕРМИН на телефоните : 02/3237-456 и 02/3290-109

Во Стоматолошката ординација „ДИЛЕВСКИ“ може да се добијат совети за одржување на оралното здравје, како и бесплатни прегледи на пациентите.

ТИМОТ д-р Славе Дилевски д-р Владимир Дилевски
  д-р Славе Дилевски д-р Владимир Дилевски

Ординација „ДИЛЕВСКИ“ ги нуди следните услуги :
- Детска превентивна стоматологија
- РТГ дијагностика и панорамско снимање на заби
- Згрижување на кариозни лезии (максимално естетско-функционална реставрација)


- Ендодонтски третман на заби-лекување на пулпини заболувања и периодонтити
- Порцелански коронки и мостови
- Порцелански ламианти (фасети)


- Безметална керамика (CAD-CAM компјутерски дизајнирани и изработени коронки)


- Протези (парцијални, тотални и визил протези)
- Третман на парадонтопатија
- Екстракција (вадење) на заби
- Орално-хируршки интервенции
- Ортодонтски третман - лекување на забно-вилични аномалии- Ласерски белеење на заби
- Поставување на циркони

 

 

1